Profile image


โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพลาว – ไทย ครั้งที่ 12

ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ฉลองพระชนมพรรษา

ผู้บริหาร นิสิตร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

โครงการจิตอาสาหลังคาเขียว

จัดกิจกรรมนิสิตจิตอาสา Big Cleaning Day หลังงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรม สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง”

ฝ่ายฝึกซ้อมกลาง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556

มน. เรียกประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม ฯ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

โครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 18

กองกิจฯ มน.ร่วมลงนามถวายพระพร "ในหลวง" ณ โรงพยาบาลศิริราช

โครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อประเมินสถานศึกษาที่จัดบริการห้องแนะแนวยอดเยี่ยมระดับประเทศ

ประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสายสนับสนุนระดับกอง หรือเทียบเท่าในสังกัดสำนักงานอธิการบดี

โครงการจิตรอาสาเพื่อผู้พิการ

สัมภาษณ์นิสิตเพื่อรับ ทุนบุญรอดพัฒนานิสิตนักศึกษา

งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2557

ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 รอบคัดเลือก เขตภาคเหนือ

ประชุมแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตอาสาสำหรับนิสิตทุนการศึกษา

ร่วมเชียร์ วง Chill Chill มน. รอบรองชนะเลิศ ในรายการ 'Bao Young Blood ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต'

ทัพนักกีฬามน.เดินทางไปทำการแข่งขันรอบคัดเลือก กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

กองกิจการนิสิต จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

งานประกาศรางวัลสุดยอดห้องเชียร์ 2014

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษาดีเด่น

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานการประชุมสภากาแฟ

องค์การนิสิต จัดงาน Fresh Night อย่างยิ่งใหญ่

คณะกรรมการตรวจคัดเลือกสถานศึกษา และหน่วยงานจัดการแนะแนวดีเด่นให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชม

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและคณะ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันมหิดล

รับมอบทุนการศึกษามูลนิธิชินโสภณพานิช

มอบทุนการศึกษา THE SET FOUNDATION

ประกาศผลรางวัลการประกวดการออกแบบหมวกนิรภัย

ส.กอ.เข้าร่วมศึกษาดูงาน กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

นำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (good practices)รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนล่าง

ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร ครั้งที่ 6

โครงการสร้างเสริมอุดมการณ์รักชาติ

[ประมวลภาพ]โครงการ PowerCheer 2557

ผู้นำนิสิตกลุ่ม “พี่บุญธรรม” เข้าอบรมจากสถาบันพระปกเกล้าในโครงการเยาวชนไทย หัวใจพลเมือง

ประชาสัมพันธ์การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง "ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร" ครั้งที่ 6

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

พิธีมอบมอบเกียรติบัตรนิสิตยอดเยี่ยมและนิสิตที่มีผลงานดีเด่น และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556

ประกวดเต้น COVER DANCE

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธาน ในงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ 82 พรรษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557

การประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดงานกิจกรรมวัฒนธรรมสู่อาเซียนสานสัมพันธ์ไทย-ลาว ครั้งที่ 12

กองกิจการนิสิตเชิงปฏิบัติการโยคะขั้นฐาน

เปิดโลกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2557 Wonder World Wonder Land

มน.ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพร้อมวางพานพุ่มสักการะ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 3 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 2 ของการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (Beginning Camp)

องค์การนิสิต มน.จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 อย่างยิ่งใหญ่ หวังสร้างความประทับใจให้รุ่นน้อง

ปฐมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ./กรอ. ประจำปีการศึกษา 2557

กองกิจการนิสิต จัดโครงการแนวปฏิบัติที่ดีในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณรายได้ และการเบิกจ่ายพัสดุ

โครงการสัมมนาแนวปฏิบัติที่ดีในการป้องกันและแก้ใขปัญหายาเสพติดในสถาบันเขตภาคเหนือตอนล่าง

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่นกองกิจการนิสิต

กองกิจการนิสิต จัดโครงการค่ายฝึกทักษะวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร

พี้เลี้ยงก้านกล้วย ประจำปีการศึกษา 2557

กวดขันวินัยนิสิต

สัมมนาผู้นำกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2557

กิจกรรมวัฒนธรรมสู่อาเซียนสานสัมพันธ์ ไทย - ลาว

โครงการจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) เพื่อพัฒนางานกิจการนิสิต ของศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนิสิต (SSiD)

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำกิจกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2557 Pre-Beginning Dream Land ดินแดนสู่ความเป็นจริงที่ยิ่งใหญ่

แผนการจัดกิจกรรมและงบประมาณโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2558

#มอบของรางวัลให้กับคนเก่งที่ร่วมสนุกตอบคำถาม

กองกิจการนิสิต จัดสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปี 2557

โครงการ 'Youth Anti-Drug Club' ระหว่างวันที่24-26 มิถุนายน 2557

พิธีบวงสรวง และทำบุญองค์การนิสิต ประจำปีการศึกษา 2557

นิทรรศการ รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม to be number one

โครงการทักษะอาชีพ

ม.บูรพา ศึกษาดูงานด้านองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองกิจการนิสิต จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพชีวิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนิสิตระดับสูง ประจำปีการศึกษา 2557

เหล่ากาชาดพิษณุโลก และกองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ด้านกิจการนิสิต มน.

กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพด้านการให้คำปรึกษาปัญหายาเสพติด”

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้ารับเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ รางวัลผู้มีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗

ประชุมผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ประจำปีการศึกษา 2557

ประเมินประสิทธิภาพองค์กรกิจกรรมปีการศึกษา 2556

การประชุมคณะกรรมการแผนกลยุทธ์และการประกันคุณภาพ กองกิจการนิสิต

ประชุมหารือแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

การรับสมัครนิสิตทุนการศึกษา ประจำปี 2557

ชมรมเทควันโด มน.กวาดเหรียญการแข่งขัน กีฬา phitsanulok Meechaiyo Open Taekwondo Championships 1st. 29 March 2014”

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มงานพัฒนานิสิตนักศึกษา

ละครเวที เรื่อง "คืนนี้"

กองกิจการนิสิตจัด ประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2557

โครงการสร้างเสริมสุขภาพนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ตอน น้องใหม่ไร้น้ำหนักเกิน

Futsal Naresuan University 2014

โครงการจิตอาสาเพื่อผู้พิการ

โครงกาพัฒนาบุคลากร

โครงการ NU VOICE #18 ประจำปีการศึกษา 2556

เลือกตั้งผู้นำนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

กองกิจการนิสิต มน.ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

NU Voice # 18 รองรองชนะเลิศ

โครงการแข่งขันโต้วาที ประจำปี 2557

ลุกทุ่งไม่มีแดด เทาแสดบันเทิงศิลป์

ประกวดสุนทรพจน์ (ประเภทภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

ตรวจหมวกนิรภัยภายในมหาวิทยาลัยประจำสัปดาห์

ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 3/2557

โครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2556

บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

นัดพบตลาดแรงงานคุณภาพ

จัดประชุมพบปะพูดคุยนิสิตทุนการศึกษาของมูลนิธิเพื่อการศึกษาริ ชัด หวา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต แถลงข่าว นัดพบตลาดงาน แรงงานคุณภาพ

โครงการศึกษาดูงานการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เยี่ยมบ้านนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2556

มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตมน.จากบริษัททีเอสเทค (ประเทศไทย)

เปิดตัวโครงการมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า

กีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก (เบนทุกาเกมส์) ครั้งที่ 21

ทัพนักกีฬา มหาวิทยาลัยนเรศวร คว้าเหรียญทองแดง จากกีฬาเทควันโด รุ่น 73 กก. บุคคลหญิง

DEBATE ผู้นำนิสิต ประจำปัการศึกษา 2557

HAPPY NEW YEAR 2014

บริษัทไทยบริดจสโตน เข้าเยี่ยมนิสิตทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556-2557

ปฐมนิเทศนิสิตทุนการศึกษา

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 2

นิสิตเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพ

พิธีทำบุญปีใหม่กองกิจการนิสิต ประจำปี 2557

มูลนิธิ THE SET FOUNDATION มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิต

การประชุมพิจารณาคัดเลือกนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพบรรยากาศ การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร และภาพแสดงความยินดีกับญาติผู้เข้ารับปริญญาในปปีนี้

สานสัมพันธ์ มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 11

จังหวัดชัยนาท เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดพื้นที่การสูบบุหรี่ ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย

ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ฉลองพระชนมพรรษา

ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้รับประกาศเกียรติคุณการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 %

สัมภาษณ์นิสิตเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา

ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม งานพระราชทานปริญญาบัตร

ประชุมจับสลากแบ่งสาย พร้อมแถลงข่าว กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครังที่ 41

ประมวลภาพข่าว "กีฬาน้องใหม่วัยใส" (นเรศวรเกมส์ ครั้งที่ 1)

รั้วโรงเรียนรวมใจ สร้างสรรค์วัยใส ร่วมต้านยาเสพติด จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์

พิธีมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ. จากทรัพย์ในดิน สู่สินทางปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม

มอบของที่ระลึกให้กับนิสิตที่ได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาจากบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่

ลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2556

กีฬาเสลาเกมส์ ประจำปี 2556

โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ตอน “นิสิตใหม่ ไร้น้ำหนักเกิน”

โครงการอบรมจัดทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ และรถยนต์

กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2556

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ตรวจหมวกนิรภัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 17

สัมภาษณ์ทุนบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 41 รอบคัดเลือกโซนภาคเหนือ

TO BE NUMBER ONE IDOL พิษณุโลก เยือนเคเบิ้ลทีวี

ผู้นำนิสิตพบอธิการบดี

เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE

มอบเกียรติบัตรให้กับพี่เลี้ยงก้านกล้วย

โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เริ่มแล้วมาตรการใหม่ ตรวจ จด ตัด จูง ตรวจหมวกนิรภัยทุกประตูเข้ามหาวิทยาลัย

โครงการอบรมสัมมนาและนำเสนอแนวปฏิบัติการที่ดีในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ต้อนรับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เยี่ยมชมองค์การนิสิตและสภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการนัดพบแลกเปลี่ยนเรียนรู้นิสิตพิการ

ลานศิลป์นเรศวร และถนนนิสิตเดิน

มูลนิธิ THE SET FOUNDATION มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิต

มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ จากบริษัทขอนแก่นแหอวน จำกัด

แสดงความยินดีกับนิสิต มน.ที่ได้รับรางวัลเยาวชนผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดพิษณุโลก

“ค่ายทักษะชีวิต ป้องกันยาเสพติด”

การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556

การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร ครั้งที่ 5

ประชุมการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการร้องเพลงมหาวิทยาลัย ภาคภูมิใจนเรศวร [Power Cheer] ปีการศึกษา 2556

เยี่ยมโครงการราชมงคลคอนเทสต์ต้านยาเสพติด

ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 6

พิธีมอบทุนการศึกษาบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่

กองกิจการนิสิตมอบโล่รางวัลเพื่อมอบให้แก่คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานเดียวที่ไม่มีนิสิตกระทำความผิดวินัย

เรียนรู้กระบวนการสอบสวนหาข้อเท็จจริง

โครงการเปิดโลกบริการสำหรับนิสิต

ประกวด ดาว-เดือน มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2556

เปิดโลกกิจกรรม ประจำปี 2556

โครงการอาเซียนสุขสันต์

ข่าวทุนการศึกษา

โครงการลานวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี ต้านภัยยาเสพติด

ประชุมเตรียมงานและสำรวจพื้นที่โครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 17

ประกวดสุนทรพจน์ ในโครงการลานวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี

พิธีไหว้ครู และพิธีมอบเกียรติบัตรนิสิตยอดเยี่ยม นิสิตที่มีผลงานดีเด่น และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยนเรศวร

เยี่ยมโครงการพุทธธรรมนำชีวิตพิชิตยาเสพติด

พิธีมอบเกียรติบัตรนิสิตยอดเยี่ยม นิสิตที่มีผลงานดีเด่น และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตรวจเยี่ยมนิสิคทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพฯ

นักเที่ยวตะลึง..! เจอชุดตรวจเยี่ยมสถานบันเทิงของจังหวัดพิษณุโลก

ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ

International Student Orientation 2013

ตรวจเยี่ยมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ มรภ.กำแพงเพชร

การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการวินัยนิสิต

ศูนย์ฉุกเฉินรับแจ้งเหตุนิสิต ระดมความคิด เพื่อหาแนวทางปฏิบัติงาน

โครงการอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาและสร้างเครือข่ายกิจการนิสิต

โครงการค่ายเรียนรู้โครงพระราชดำริ ห้วยฮ้องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ (ครั้งที่ 3 และ 4)

มน.ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพร้อมวางพานพุ่มสักการะ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

Beginning Camp #12 วันที่ 8 สิงหาคม 2556

พิธีทำบุญตักพระ 365 รูป ต้อนรับนิสิตใหม่ เทิดไท้องค์ราชินี

University Tour ประจำปีการศึกษา 2556

Beginning Camp ประจำปีการศึกษา 2556 (วันที่ 7 สิงหาคม 2556)

ปฐมนิเทศนิสิตกองทุน กยศ.

จัดทีมแจก NU Life ตามคณะ

สัมภาษณ์ทุนเทสโก้โลตัส

ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการรณรงค์ป้องก้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคเหนือตอนล่าง

สองแควยามเช้า ข่วงศุกร์ลั่้นล้า ออกอากาศวันศุกร์ที่ 26 กค.56

อบรมฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมการแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง

ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 5/2556

มน.จัดกลุ่มทีมนิสิตอาสาสมัครเพื่อนช่วยเพื่อน ในโครงการพี้เลี้ยงก้านกล้วย

มน.จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์คัดเลือกหอพักเครือข่าย รอบมหาวิทยาลัย

มน. เตรียมพร้อม รับน้องเปิดเทอม จัดสัมมนาผู้นำกิจกรรมรับน้อง

เปิดให้บริการแล้วโยคะขั้นพื้นฐาน เพื่อสุขภาพ

ติวเข้ม! รุ่นพี่ รับน้องอย่างสร้างสรรค์

ประชุมคณะกรรมการ โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ความสามารถพิเศษ

ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ

โครงการอบรมให้ความรู้การฝึกโยคะขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

งานเสวนาสร้างความเข้าใจและหาแนวทางในโครงการสร้างเสริมสุขคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

โครงการรณรงค์ป้องก้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคเหนือตอนล่าง

โครงการรณรงค์ป้องก้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคเหนือตอนล่าง

การประชุมกำหนดแนวทางการจัดส่งคณะนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 41

ประชุมพิจารณาผลงานนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียง ประจำปีการศึกษา 2555

ประชุมคณะกรรมการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพนิสิต ม.นเรศวร

โครงการรณรงค์ป้องก้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคเหนือตอนล่าง

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนางานกิจการนิสิตสู่ประชาคมอาเซียน

เยี่ยมบ้านนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยื่มเพื่อการศึกษา (กยศ.)

โครการอบรมสัมมนาคณะกรรมการดูแลรับน้องและประชุมเชียร์

โครงการอบรมการใช้แบบคัดกรอกความเสี่ยงการใช้สารเสพติด ในเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง

ประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง 16 สถาบัน

โครงการ1 มหาวิทยาลัย 1 ทุน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร

นักศึกษาฟิลิปปินส์มาทำอาหารและร่วมถวายเพลพระวัดเสาหิน

ประชุมสร้างความร่วมมือระหว่างสนง.พัฒนาสังคมฯ กับผู้ประกอบการหอพักเอกชน

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการทางวินัยนิสิต

ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำนิสิต นักศึกษา

ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

การประชุมสัมมนาระดมความคิดโครงการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำระดับสูง ประจำปีการศึกษา 2556

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุนให้กู้ยืม้เพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) รุ่นที่ 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารโครงการด้วยกระบวนการคุณภาพ"

โครงการสานสัมพันธ์องค์กรกันนักศึกษาทุน "ทุนบุญรอด พัฒนานิสิต นักศึกษา"

โครงการผู้นำนิสิตพบอธิการบดี

โครงการทรูมูฟ เอช ชวนน้องๆ ร่วมประกวด เต้นแรง-ถึงใจ กับญเดชน์ ญาญ่า”

การประกวด NU VOICE #17 รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันกีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 20

มน.เจ้าภาพจัดการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน

สรุปผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 รอบมหกรรม

เลือกตั้งผู้นำนิสิตออนไลน์ วันสุดท้ายของการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง

ประกวด NU VOICE#17 รอบรองชนะเลิศ วันที่ 12 มกราคม 2556

การจับสลาก เลือกหมายเลขของผู้สมัคร ผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ฉลองพระชนมพรรษา

ลอยกระทงมหาราช อาศิรวาทราชสดุดี ขึ้นครองราชย์ฯ 422 ปี แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรฯ

ตชด.31 พิษณุโลก เข้าตรวจเยี่ยมนิสิตทุนพระราชานุเคราะห์

นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับมอบทุนการศึกษามูลนิธิเทสโก้ เพื่อไทย

นิสิตมน.คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ

มุลนิธิ THE SET FOUNDATION มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ของสถาบัน 5 เทา “เทา – งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 16”

สัมภาษณ์ ซุปตาร์ มอนอ ในรายการสองแควยามเช้า ช่วงศุกร์ลั๊นลา ทาง Mss เคเบิ้ลทีวี

พิธีมอบเกียรติบัตรเงินทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้ มน.

บ. บุญรอดบริวเวอรี่ มอบทุนการศึกษา “ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา” ปีการศึกษา 2555

ร่วมประชุมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 16

ร้อยศิลป์ลีลา ศรัทธาองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พิธีปิดกีฬาหนองอ้อเกมส์ ครั้งที่ 22

พิธีมอบเกียรติบัตรนิสิตที่เข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยงก้านกล้วย

ทุนการศึกษา “มูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง” ประจำปีการศึกษา 2555

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โครงการปิดเชียร์ - เปิดใจ ตอน Open Eye Open Mind ช่วง 2

NU HEALTH FESTIVAL 2012 นิสิตมอนอร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านจิตใจนิสิต เพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี

มน.เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2555

โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 “รวมดวงใจถวายแม่ของแผ่นดิน”

ฝึกทักษะอาชีพอิสระ ตอนทำซูชิ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ

โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฎิบัติการด้านเทคนิคการกีฬาฟุตซอล

โครงการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเต้นแอโรบิค

โครงการประกวดสุนทรพจน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2556 (รอบภาษาไทย)

โครงการประเทศสีเขียว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าเทาแสด นเรศวรชวนคืนถิ่น

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 22 ปี

พิธีมอบทุนการศึกษาไทย บริดจสโตน ประจำปีการศึกษา 2555

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เยี่ยมชมกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

freshy night

เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2555

โครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 4 “

พิธีรับพระราชทานทุนการศึกษาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

แคมป์สนุกคิด กับอินทัช

มหกรรมงานออนไลน์ สู่อาชีพแห่งอนาคต JOB IT 2012

กิจกรรม Spirit Cheer ประจำปีการศึกษา 2555

พิธีเปิดโครงการร้องเพลงมหาวิทยาลัย ภาคภูมิใจนเรศวร (Power Cheer) ประจำปีการศึกษา 2555

พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชีนี

พิธีเปิดโครงการค่ายผู้นำเยาวชนอาเซียนศึกษาเพื่อการปรับตัวและการพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1

เด็กมอนอร่วมใจ รับน้องมิติใหม่ มหาวิทยาลัยปลอดแอลกอฮอล์

พิธีไหว้ครู พิธีมอบเกียรติบัตรนิสิตดีเด่น

เริ่มแล้ว ตรวจเข้มวินัยจราจรและการสวมหมวกนิรภัย 100%

โครงการเดินหน้าสู่ Green University

โครงการทำบุญตักบาตรพระ 555 รูป ต้อนรับนิสิตใหม่

มน.จัดทีมลงตรวจสถานบันเทิงรอบมหาวิทยาลัยพร้อมลุยเข้มกับ ชุด ศตส.จ.พล.

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต มน. เข้ารับเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ รางวัลผู้มีความประพฤติดีฯ

Beginning Camp วันที่ 28 พฤษภาคม 2555

Beginning Camp ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2555

Beginning Camp ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2555

กิจกรรมสวดมนต์หน้าหอพักนิสิต และกิจกรรมทางศาสนา

มน.เข้าร่วมโครงการปลูกป่าถวายพระแม่ของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชมน์พรรษา

Pre-Beginning Camp 2555

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 'สงขลานครินทร์เกมส์'

มหาวิทยาลัยบูรพาเยี่ยมชมองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประชุมหารือการดำเนินการตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาสถานบริการบันเทิง

มน. จัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ.2555

กองกิจฯ จัดประเพณีสงกรานต์ และพิธีรดน้ำดำหัว

ม.นเรศวร ส่งขบวนร่วมรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนางานด้านกิจการนิสิต

โครงการอบรมและสัมมนา ผู้นำนิสิตระดับสูง

ผู้นำนิสิตพบอธิการบดี

การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร 4

JOB EXPO 2012 โอกาสทองของคนหางาน