Profile image


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อพัฒนางานด้านกิจการนิสิตสู่ความเป็นเลิศขององค์กร
20 เมษายน 2559

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 2
29 ธันวาคม 2558

โครงการอบรมป้องกันและการดูแลการบาดเจ็บจากการกีฬา
29 ธันวาคม 2558

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ศาลและเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
22 ธันวาคม 2558

ประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติไทย เขตภาคเหนือ
22 ธันวาคม 2558

ประชุมการดำเนินงานด้านกิจกรรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยนเรศวร
22 ธันวาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำคลิปวิดีโอสร้างจิตสำนึกค่านิยม 12 ประการ
22 ธันวาคม 2558

จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ กิจกรรมเก็บขยะรอบบริเวณมหาวิทยาลัยหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
22 ธันวาคม 2558

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรกับฝ่ายฝึกซ้อมกลาง
22 ธันวาคม 2558

พิธีมอบทุนการศึกษากองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2558
14 ธันวาคม 2558

การประชุมประเมินพิจารณาและคัดเลือกนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 ธันวาคม 2558

ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ฉลองพระชนมพรรษา
8 ธันวาคม 2558

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว
3 ธันวาคม 2558

กองกิจการนิสิต เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในระดับกองหรือเทียบเท่า
3 ธันวาคม 2558

โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงยาเสพติดในสถานศึกษา มน
3 ธันวาคม 2558

คณะตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษา
27 พฤศจิกายน 2558

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมปริญญาบัตร
24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมการชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา
23 พฤศจิกายน 2558

สัมภาษณ์ทุนปตท.สผ.ประจำปีการศึกษา 2558
23 พฤศจิกายน 2558

งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 42 งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 16
18 พฤศจิกายน 2558

การดำเนินการจัดการองค์ความรู้ KM กองกิจการนิสิต
18 พฤศจิกายน 2558

ม.นเรศวร ส่งนักกีฬาเข้าร่วมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 รอบคัดเลือกที่ มรภ.ลำปาง
17 พฤศจิกายน 2558

งานลอยกระทง ประจำปี 2558
16 พฤศจิกายน 2558

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
13 พฤศจิกายน 2558

โครงการปิดเชียร์ เปิดใจ ประจำปีการศึกษา 2558
13 พฤศจิกายน 2558

ดื่มนม ชมบอล เชียร์บอลไทยไปบอลโลก ครั้งที่ 3
13 พฤศจิกายน 2558

นิสิตจิตอาสามหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมธนาคารความสุข ในงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 13
12 พฤศจิกายน 2558

การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558
11 พฤศจิกายน 2558

ฝึกทักษะอาชีพ การทำบาบีคิว
11 พฤศจิกายน 2558

โครงการ ปั้นฝัน เดอะ บัณฑิต ปีที่ 2
10 พฤศจิกายน 2558

นิสิตจิตอาสา ม.นเรศวร ร่วมกันทำป้ายแสดงความยินดีกับพี่ๆบัณฑิต
9 พฤศจิกายน 2558

ทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิล(ใช้แล้วหน้าเดียว)
9 พฤศจิกายน 2558

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง ประจำปีการศึกษา 2558
5 พฤศจิกายน 2558

Best practices : Anty Drug In University
29 ตุลาคม 2558

มอบทุนการศึกษามูลนิธิ THE SET FOUNDATION
20 ตุลาคม 2558

เปตองการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน
20 ตุลาคม 2558

กิจกรรมการประกวด Freshy boy&girl 2015
19 ตุลาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
15 ตุลาคม 2558

ดืมนม ชมบอล ครั้งที่ 2
14 ตุลาคม 2558

นิสิตจิตอาสาคัดแยกขยะ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมบริจาคทุนทรัพย์สมทบทุนสร้างอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
12 ตุลาคม 2558

มหาวิทยาลัยนเรศวรทดสอบสมรรถภาพนักกีฬา เตรียมความพร้อมเข้าสู่การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
12 ตุลาคม 2558

ผู้บริหารฯ พบทัพนักกีฬาม.นเรศวร
9 ตุลาคม 2558

มอบกล่องเครื่องดื่มให้กับมูลนิธิ เพื่อน พึง(ภาฯ) ยามยาก
9 ตุลาคม 2558

มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง สืบสานงานพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร
7 ตุลาคม 2558

ช่วง 2 เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 16 สถาบัน จัดโครงการเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ
7 ตุลาคม 2558

พิธีมอบทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน
29 กันยายน 2558

รับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านสังคมจังหวัดพิษณุโลก
28 กันยายน 2558

การอบรมหลักสูตร “พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ”
25 กันยายน 2558

มูลนิธิชิน โสภณพนิช จัดพิธีมอบทุนการศึกษา
23 กันยายน 2558

ผลการแข่งขัน การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร” ครั้งที่ 7
14 กันยายน 2558

การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558
10 กันยายน 2558

ดื่มนม-ชมบอล มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 กันยายน 2558

ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียติ์ฯ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 16
27 สิงหาคม 2558

ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่นิสิตจิตอาสา ร่วมกิจกรรมโครงการลดคาร์บอน ลดโลกร้อน
27 สิงหาคม 2558

ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่ นิสิตจิตอาสาร่วมใจทำความสะอาดมอและชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
27 สิงหาคม 2558

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล
24 สิงหาคม 2558

]โครงการเปิดโลกกิจกรรม [เรารักกิจกรรม : Activity of love]
24 สิงหาคม 2558

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558
20 สิงหาคม 2558

เยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
17 สิงหาคม 2558

ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
13 สิงหาคม 2558

ทำบุญตักบาตรนิสิตใหม่
10 สิงหาคม 2558

สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
10 สิงหาคม 2558

ปฐมนิเทศนิสิตชาวต่างชาติ
10 สิงหาคม 2558

ประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
4 สิงหาคม 2558

โครงการ Beginning Camp #14 "First Love รักแรกพบ"วันแรก
3 สิงหาคม 2558

โครงการพี่เลี้ยงก้านกล้วย ประจำปีการศึกษา 2558
29 กรกฎาคม 2558

จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
20 กรกฎาคม 2558

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกีฬาและนันทนาการ
20 กรกฎาคม 2558

เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ศูนย์ให้บริการข้อมูลนิสิต Student Services Information Desk
16 กรกฎาคม 2558

ประชุมคณะกรรมดูแลและพัฒนานิสิตต่างชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558
16 กรกฎาคม 2558

สโมสรนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ทำกิจกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2558
15 กรกฎาคม 2558

กยศ. จับมือ ม.นเรศวร รุดหน้าเป็นต้นแบบในการสร้างความรับผิดชอบทางการเงินให้แก่บุคลากร
14 กรกฎาคม 2558

เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 16 สถาบัน จัดโครงการเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ
10 กรกฎาคม 2558

ลงทะเบียนนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
3 กรกฎาคม 2558

โครงการค่ายฝึกทักษะวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร
3 กรกฎาคม 2558

ม.นเรศวร เป็นเจ้าภาพจัดโครงการค่ายและเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ปี 2558
1 กรกฎาคม 2558

วันต้านยาเสพติดโลก
26 มิถุนายน 2558

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้ารับเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ
22 มิถุนายน 2558

จัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ การทำวุ้นแฟนซี และคาราเมลคอนเฟล็ค
19 มิถุนายน 2558

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด
12 มิถุนายน 2558

มหาวิทยาลัยนเรศวร ออกตรวจเยี่ยมนิสิต กยศ.ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
4 มิถุนายน 2558

กลุ่มนิสิตจิตอาสามหาวิทยาลัยนเรศวรปลอดบุหรี่
2 มิถุนายน 2558

ต้อนรับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
28 พฤษภาคม 2558

โครงการฝึกทักษะการป้องกัน ระงับ อัคคีภัยเบื้องต้น
27 พฤษภาคม 2558

นิสิตมน.จัดทำ ประชาเสานา Green University เรื่องห้ามขับขี่จักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย
27 พฤษภาคม 2558

มหาวิทยาลัยนเรศวร สำรวจพื้นที่จัดโครงการเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ
25 พฤษภาคม 2558

มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมผู้นำนิสิตระดับสูง ประจำปี 2558
25 พฤษภาคม 2558

กิจกรรมอบรมให้ความรู้การฝึกโยคะขั้นพื้นฐาน
22 พฤษภาคม 2558

เครือข่ายนิสิตจิตอาสา มอนอ เข้ามอบหมวกไหมพรม และตุ๊กตา แก่ผู้ป่วย
14 พฤษภาคม 2558

ประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวความคิดกระตุ้นการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
11 พฤษภาคม 2558

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพนิสิต
11 พฤษภาคม 2558

มอนอส่งน้ำใจ ไทย- เนปาล
8 พฤษภาคม 2558

น้องใด นางสาวณัฐธิดา สุปิรัยธร ขอบคุณอธิการบดี เนื่องในโอกาสจบการศึกษา
23 เมษายน 2558

ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2558
22 เมษายน 2558

เปิดโครงการ “ติดตามนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์” พบสาเหตุส่วนใหญ่มาจากความไม่มีวินัยในการเรียน
21 เมษายน 2558

โครงการประเมินประสิทธิภาพองค์กรกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2557
21 เมษายน 2558

ภาพบรรยากาศงาน NU Voice Music Festival #19
10 เมษายน 2558

ประเพณีรดน้ำดำหัว สงกรานต์ ประจำปี 2558
9 เมษายน 2558

กยศ. ร่วมกับสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก และเหล่ากาชาด จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรม บริจาคโลหิต
8 เมษายน 2558

ผู้บริหาร และผู้นำนิสิต ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อลดปริมาณและเพิ่มมูลค่าขยะภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร
2 เมษายน 2558

ผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าพบอธิการบดี เพื่อรับทราบนโยบาย
2 เมษายน 2558

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2 เมษายน 2558

ลูกทุ่งเทา-แสด บันเทิงศิลป์ ตอน “ลูกทุ่งไม่มีวันตาย ครั้งที่ 4”
30 มีนาคม 2558

ผลการแข่งขัน NU VOIC รอบรองชนะเลิศ
25 มีนาคม 2558

การเลือกตั้งผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2558
24 มีนาคม 2558

จัดโครงการจิตอาสาพระนเรศวร เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิตกองทุน กยศ.รุ่นที่ 2
24 มีนาคม 2558

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต นำทีมงานไปศึกษาดูงานรายวิชาการพัฒนานิสิต ม.มหาสารคาม
24 มีนาคม 2558

นิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัย ร่วมใจทำความสะอาดทางเดินโรงพยาบาล มน.
20 มีนาคม 2558

กองกิจการนิสิต ปัจฉิมนิเทศ นิสิต กยศ. และ กรอ.
16 มีนาคม 2558

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานการประชุมสภากาแฟ
16 มีนาคม 2558

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
9 มีนาคม 2558

ประกาศผลรอบคัดเลือก NU VOICE ครั้งที่ 19 รอบ Audition
9 มีนาคม 2558

เวทีหาเสียง ผู้สมัครผู้นำนิสิต
9 มีนาคม 2558

ผู้ว่า ฯ พิษณุโลก เปิดงาน เปิดงาน “Job expo” นัดพบตลาดนัดแรงงานคุณภาพ เพื่อคนไทยงานทำ
5 มีนาคม 2558

การประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มงานพัฒนานิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 1 /2558
2 มีนาคม 2558

การบรรยายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรับราชการทหารและการขอผ่อนผันทหาร
2 มีนาคม 2558

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสานสัมพันธ์ มิตรภาพไทยลาว ครั้งที่ 13
16 กุมภาพันธ์ 2558

มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
13 กุมภาพันธ์ 2558

มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการจิตอาสาพระนเรศวร เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิตกองทุน กยศ.
13 กุมภาพันธ์ 2558

ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ทัพนักกีฬา มน.
9 กุมภาพันธ์ 2558

การประชุมคณะกรรมการกิจการนืสืต ครั้งที่ 2
5 กุมภาพันธ์ 2558

โครงการ เด็ก มน.ขอทำดี รุ่น 1
5 กุมภาพันธ์ 2558

โครงการเทา - งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 18
5 กุมภาพันธ์ 2558

ประชุมด้านทุนการศึกษา และตรวจเยี่ยมนิสิตทุนการศึกษา ไทยบริดจสโตน
5 กุมภาพันธ์ 2558

ศูนย์แนะแนวการศึกษาและจัดหางาน มหาวิทยาลัยนเรศวรรับรางวัลดีเดิน ระดับอุดมศึกษา
4 กุมภาพันธ์ 2558

กีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 22 กฤษณาเกมส์
3 กุมภาพันธ์ 2558

จัดประชุมเพื่อหากิจกรรมจิตอาสาให้กับนิสิตกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
29 มกราคม 2558

พิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
29 มกราคม 2558

พิธีปิดเสลาเกมส์
29 มกราคม 2558

การประชุมโครงการกิจกรรมขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำ
27 มกราคม 2558

มอบทุนการศึกษา THE SET FOUNDATION
23 มกราคม 2558

นิสิต มน. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รำมังคละ
22 มกราคม 2558

เสลาเกมส์ ศึกแห่งมิตรภาพ
22 มกราคม 2558

เสลาเกมส์ ศึกแห่งมิตรภาพ
22 มกราคม 2558

ศึกแห่งมิตรภาพ เสลาเกมส์
21 มกราคม 2558

ทำบุญขึ้นปีใหม่กองกิจการนิสิต ประจำปี 2558
16 มกราคม 2558