Profile image


ส่งตัวแทนมหาวิทยาลัยประขุม จับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 44
29 ธันวาคม 2559

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
27 ธันวาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพนิสิต มน.
23 ธันวาคม 2559

กองกิจการนิสิตต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
22 ธันวาคม 2559

เตรียมความพร้อม ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน
21 ธันวาคม 2559

จัดกิจกรรมจิตอาสาธนาคารความสุข "ย้อมเพื่อพ่อ"
19 ธันวาคม 2559

พิธีมอบทุนการศึกษา "กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร"
19 ธันวาคม 2559

มน.ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
16 ธันวาคม 2559

การประชุมคณะกรรมการดูแลและพัฒนานิสิตต่างชาติ
15 ธันวาคม 2559

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางควบคุมและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำหรับประเทศไทย
13 ธันวาคม 2559

ประชุมสัมมนาวิชาการ ครบรอบ 10 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ในหัวข้อ “การพัฒนาบัณฑิตไทยในยุค Thailand 4.0”
13 ธันวาคม 2559

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
13 ธันวาคม 2559

เก็บตกบรรยากาศแสดงความยินดีงานพระราชทานปริญญาบัตร มน.
13 ธันวาคม 2559

“พิธีถวายบังคมลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
13 ธันวาคม 2559

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
7 ธันวาคม 2559

โครงการอบรมหลักสูตรอำนวยการประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระดับจังหวัด/อำเภอ พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
2 ธันวาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
29 พฤศจิกายน 2559

การประชุมพัฒนาระบบเยาวชนอาสาสมัครในมหาวิทยาลัย
28 พฤศจิกายน 2559

ประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 9 'สานพลังพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนให้พ้นภัยสุรา'
25 พฤศจิกายน 2559

“รวมพลังแห่งความภักดี” พร้อมกันทั้งประเทศ
22 พฤศจิกายน 2559

โครงการมอบป้าย "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดพิษณุโลก
18 พฤศจิกายน 2559

แกนนำนิสิตจิตอาสาธนาคารความสุขมอบกล่องรับบริจาคที่จัดหารายได้จากการออกร้านงาน Nu Bookfair 2016
18 พฤศจิกายน 2559

ตรวจเยี่ยมหอพักบริเวณรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร
18 พฤศจิกายน 2559

ประมวลภาพนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมกิจกรรมกับทางหน่วยฝึก มทบ.39
14 พฤศจิกายน 2559

มน.ส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบคัดเลือก
14 พฤศจิกายน 2559

ผู้นำนิสิตพบอธิการ ครั้งที่ 2/2559
11 พฤศจิกายน 2559

ธ สถิต ในดวงใจ พิษณุโลก
10 พฤศจิกายน 2559

ประชุมคณะกรรมการกองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
9 พฤศจิกายน 2559

ถอดบทเรียนจากการดำเนินงานจิตอาสา ตาสัปรด
9 พฤศจิกายน 2559

อบรม"เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาร่วมป้องกันปัญหาแอลกอฮอล์ (ภาคเหนือ)
8 พฤศจิกายน 2559

โครงการปิดเชียร์ เปิดใจ
8 พฤศจิกายน 2559

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายการดำเนินงาน ด้านรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง
4 พฤศจิกายน 2559

พิธีมอบทุน ปตท.สผ. ประจำปีการศึกษา 2559
3 พฤศจิกายน 2559

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2 พฤศจิกายน 2559

น้อมจิตศิษย์ขมาครู
31 ตุลาคม 2559

มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
31 ตุลาคม 2559

นิสิตจิตอาสา มน.ร่วมทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิล
31 ตุลาคม 2559

กฐินมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2559
27 ตุลาคม 2559

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 20
27 ตุลาคม 2559

พิจารณาคัดเลือกตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา
26 ตุลาคม 2559

พิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิ นายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง”
26 ตุลาคม 2559

โครงการการสัมภาษณ์งานแบบจำลองสถานการณ์ (Simulation interview)
21 ตุลาคม 2559

โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 25559
19 ตุลาคม 2559

จิตอาสาเก็บขยะวันอาทิตย์
13 ตุลาคม 2559

พิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation)”
7 ตุลาคม 2559

นิสิตจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรม สมุดทำมือ
7 ตุลาคม 2559

รับเอกสารผ่อนผันทหาร ประจำปี 2559
3 ตุลาคม 2559

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้ารับเกียรติบัตร โล่รางวัลจากทางจังหวัดพิษณุโลก
26 กันยายน 2559

ขอแสดงความยินดีกับนายปรเมศวร์ ใครบุตร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
26 กันยายน 2559

ขอแสดงความยินดีกับนายวรรพล นันสุ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
26 กันยายน 2559

บุคลากรกองกิจการนิสิต เข้าร่วมงานวันมหิดล
23 กันยายน 2559

พิธีมอบทุนการศึกษาของ “มูลนิธิชิน โสภณพณิช”
22 กันยายน 2559

การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง “ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร ครั้งที่ 8”
21 กันยายน 2559

“จิตอาสากับการพัฒนาตนเอง”
20 กันยายน 2559

กองกิจการนิสิตนำทีมเยี่ยมหอพัก และตรวจสถานประกอบการร้านเหล้า รอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษาครึ่งทางกับความรับผิดชอบต่อสังคม
20 กันยายน 2559

จิตอาสาวันเสาร์ปั่นจักรยานเก็บขยะ
19 กันยายน 2559

จิตอาสาคัดแยกขยะกลุ่มที่1
15 กันยายน 2559

ารแข่งขันกีฬาสถาบันการอุดมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 23 “หิรัญญิการ์เกมส์”
14 กันยายน 2559

การแข่งขันกีฬาคาราเต้-โด รายการ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559
12 กันยายน 2559

ดื่มนม ชมบอล เชียร์บอลไทยไปบอลโลก
7 กันยายน 2559

Simulation Interview โครงการทดลองสัมภาษณ์งานเสมือนจริง
5 กันยายน 2559

โครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ลงสำรวจพื้นที่แล้ว
5 กันยายน 2559

ภาพบรรยากาศ โครงการ Power Cheer 2016 ตอน 'สมพระนาม นเรศวร ทรงศักดิ์สิทธิ์'
5 กันยายน 2559

สื่อมวลชนให้ความสนใจร้านค้าศูนย์บาท
1 กันยายน 2559

กิจกรรมจิตอาสาปั่นจักรยานเก็บขยะ
29 สิงหาคม 2559

การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
29 สิงหาคม 2559

พิธีตักบาตรพระต้อนรับนิสิตใหม่ เทิดไท้องค์ราชินี ประจำปีการศึกษา 2559
29 สิงหาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด บุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
26 สิงหาคม 2559

มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ
26 สิงหาคม 2559

ประชุมอนุกรรมการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
26 สิงหาคม 2559

กิจกรรมจิตอาสาสมุดทำมือ สัปดาห์ที่ 2
26 สิงหาคม 2559

ภาพบรรยากาศ พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยนเรศวร ตอน 'เทิดพระคุณนบบูชาพระทรงธรรม์'
26 สิงหาคม 2559

ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
22 สิงหาคม 2559

กิจกรรมการจัดโครงการ Happy Healthy Day 2016 เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559
22 สิงหาคม 2559

ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2559
22 สิงหาคม 2559

[ประมวลภาพ] โครงการเปิดโลกกิจกรรม ตอน “นเรศวร แดนนี้ของเรา”
22 สิงหาคม 2559

จัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพอิสระ สมุกทำมือ และที่หุ้มกุญแจ(ผ้า)
22 สิงหาคม 2559

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตทุนการศึกษา
17 สิงหาคม 2559

กิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภาคเหนือตอนล่าง
15 สิงหาคม 2559

มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมถวายพระพรชัยมงคล
12 สิงหาคม 2559

จุดเทียนชัยถวายพระพรฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
11 สิงหาคม 2559

จิตอาสาเก็บขยะวันแม่
11 สิงหาคม 2559

กิจกรรมฝึกอบรมโยคะขั้นสูงและรักษาโรค
11 สิงหาคม 2559

โครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน และบ้านเกษตรกรตัวอย่าง จังหวัดสกลนคร
9 สิงหาคม 2559

ปฐมนิเทศนิสิตต่างชาติ
9 สิงหาคม 2559

โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ตอน “ทาสีให้มน.สวย”
8 สิงหาคม 2559

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
8 สิงหาคม 2559

โครงการรณรงค์ปั่นร่วมใจเชิญชวนไปลงประชามติ
5 สิงหาคม 2559

โครงการบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่ Beginning Camp #15
5 สิงหาคม 2559

ปั่นเพื่อประชาธิปไตย วัน Big day พิษณุโลก
4 สิงหาคม 2559

ประมวลภาพ]โครงการ Beginning Camp #15 "ณที่นี้แหล่งหล้านเรศวร"
3 สิงหาคม 2559

โครงการกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านกีฬาและนันทนาการ
3 สิงหาคม 2559

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตรางวัลพระราชทาน นายวรพล นันสุ
2 สิงหาคม 2559

Beginning Camp #2559
1 สิงหาคม 2559

กองกิจการนิสิต เข้าร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร
29 กรกฎาคม 2559

มน.เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยภวายพระพร
29 กรกฎาคม 2559

โครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
28 กรกฎาคม 2559

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะด้านผู้นำกิจกรรมนันทนาการและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
26 กรกฎาคม 2559

Pre-Beginning Camp #15 ตอน ณ ที่นี่แหล่งหล้านเรศวร
25 กรกฎาคม 2559

โครงการพี่เลี้ยงก้านกล้วย ประจำปีการศึกษา 2559
25 กรกฎาคม 2559

โครงการกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะด้านผู้นำกิจกรรมนันทนาการ
22 กรกฎาคม 2559

มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
21 กรกฎาคม 2559

โครงการสัมมนาคณะกรรมการกิจการนิสิต
15 กรกฎาคม 2559

โครงการมหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง
14 กรกฎาคม 2559

คณะกรรมการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ม.สุรนารี เยี่ยมชมงานรณรงค์หมวกนิรภัย 100 % มน.
13 กรกฎาคม 2559

โครงการค่ายฝึกทักษะด้านร้อง เต้น เล่นดนตรี
6 กรกฎาคม 2559

ม.ราชภัฏมหาสารคาม เข้าเยี่ยมศึกษาดูงานด้านบริหารกิจการนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
6 กรกฎาคม 2559

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการการให้คำปรึกษากับการแก้ปัญหาวัยเรียน
30 มิถุนายน 2559

ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก
27 มิถุนายน 2559

โครงการปลูกต้อนไม้ 1 ล้านต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
24 มิถุนายน 2559

การประชุมพิจารณาเงินรางวัลแก่นิสิตที่มีผลงาน และกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558
23 มิถุนายน 2559

กิจกรรม ติว The tutor
23 มิถุนายน 2559

กีฬาบุคลากร ม.นเรศวร ประจำปี 2559
17 มิถุนายน 2559

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าเยี่ยม มหาวิทยาลัยนรเรศวร
17 มิถุนายน 2559

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิต
15 มิถุนายน 2559

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้ารับเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
13 มิถุนายน 2559

โครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ปี 2559
6 มิถุนายน 2559

กิจกรรม Bike for Long 2016
2 มิถุนายน 2559

โครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนิสิตระดับสูง ประจำปีการศึกษา 2559
1 มิถุนายน 2559

การประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างกลุ่มงานพัฒนานิสิตนักศึกษา
31 พฤษภาคม 2559

วันงดสูบบุหรี่โลก
31 พฤษภาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2559
30 พฤษภาคม 2559

โครงการร้านศูนย์บาท
25 พฤษภาคม 2559

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559
17 พฤษภาคม 2559

โครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 19
12 พฤษภาคม 2559

ตชด.31 พิษณุโลก เข้าตรวจเยี่ยมนิสิตทุนพระราชานุเคราะห์
4 พฤษภาคม 2559

มอบกล่องเครื่องดื่มให้มูลนิธิ เพื่อน พึง(ภาฯ) ยามยาก
2 พฤษภาคม 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนพัฒนาด้านกิจการนิสิตสู่ความเป็นเลิศ"
28 เมษายน 2559

การจัดเขตสูบบุหรี่ หรือเขตปลอดบุหรี่ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
22 เมษายน 2559

ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559
8 เมษายน 2559

ปฐมนิเทศนิสิตทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
8 เมษายน 2559

การสัมภาษณ์ทุนการศึกษาม.นเรศวร ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1
30 มีนาคม 2559

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชุมพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อขอรับรางวัลต่าง ๆ
25 มีนาคม 2559

โครงการสัปดาห์งานของนายช่าง “job Fair 2016”
25 มีนาคม 2559

ลูกทุ่งไม่มีแดด เทา-แสด บันเทิงศิลป์ ครั้งที่ 5 ตอน “ลูกทุ่งไทยสุขสันต์ ตะลึงงันหันสิ”
24 มีนาคม 2559

การประชุมจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2559
23 มีนาคม 2559

ประกาศผลอย่างไม่เป็นทางในการเลือกตั้งระบบออนไลน์ ผู้นำนิสิต มน.
18 มีนาคม 2559

กองกิจฯ เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์
15 มีนาคม 2559

เยี่ยมบ้านนิสิตที่เป็นกรณีศึกษาฯ
11 มีนาคม 2559

มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมเตรียมความพร้อมและปรับเปลี่ยนการแข่งขันบุคลากรภายใน
9 มีนาคม 2559

มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3 อาร์) ให้กับนิสิตและบุคลากร
8 มีนาคม 2559

พิธีมอบทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2558
3 มีนาคม 2559

โครงการ อบรมการป้องกัน และการดูแลการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
3 มีนาคม 2559

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนจัดโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 19
25 กุมภาพันธ์ 2559

เยี่ยมนิสิตทุนบริดจสโตน
19 กุมภาพันธ์ 2559

โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 4
18 กุมภาพันธ์ 2559

กลุ่มนิสิตจิตอาสาวันเสาร์ ช่วยกันเก็บขยะ
15 กุมภาพันธ์ 2559

ประชุมพิจารณาหารือ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
12 กุมภาพันธ์ 2559

กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้นำในศตวรรษที่ 21
11 กุมภาพันธ์ 2559

ชมรม ทูบี นัมเบอร์ วัน มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการอบรมแกนนำต้านภัยยาเสพติด
9 กุมภาพันธ์ 2559

ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นประธานในการจับสลากหมายเลขผู้สมัครผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560
9 กุมภาพันธ์ 2559

กลุ่มนิสิตจิตอาสาวันเสาร์ ช่วยกันเก็บขยะบริเวณหอสมุด อาคารqs จนถึง รพ.มน. และพื้นที่จอดรถ
9 กุมภาพันธ์ 2559

มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดเชิงปฎิบัติการถ่ายทำคลิปวิดิโอ Studeo Camp
9 กุมภาพันธ์ 2559

"Christmas Day And Multi Cultural New Year Party 2016"
3 กุมภาพันธ์ 2559

โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 13
1 กุมภาพันธ์ 2559

ประชุมโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย - ลาว ครั้่งที่ 13
29 มกราคม 2559

ประกวดชมรม to be number one ประเภทสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เขตภาคเหนือ
26 มกราคม 2559

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น
21 มกราคม 2559

พิธีรับมอบทุนการศึกษา THE SET FOUNDATION
19 มกราคม 2559

นักกีฬาจาก ม.นเรศวรสามารถ คว้า 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
15 มกราคม 2559

มอบอุปกรณ์กีฬา-หนังสือ ให้กับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก
8 มกราคม 2559

ทำบุญปีใหม่ กองกิจการนิสิต
5 มกราคม 2559

คัดเลือกนิสิตเข้าร่วมโครงการ ASEN Entrepreneurship Network Convention 2016 (ASENet)
4 มกราคม 2559